Kjøpsvilkår/vilkår

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og frakt.

spaSpa by Mikkelborg forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige produkter med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi tar også forbehold om eventuelle prisfeil.

Alle bestillinger som kommer til nettbutikken blir bekreftet først via skjermbildet som kommer opp like etter at bestilling er sendt oss, og endelig ved vår ordrebekreftelse som sendes deg pr. e-post i løpet av kort tid etter mottatt bestilling. Vår ordrebekreftelse inneholder informasjon om: Bestilte produkter, mengde, pris inkl. mva, porto/frakt, totalsum. Når du har mottatt vår ordrebekreftelse som e-post anses bestilling som bindende.

Har vi varene du har bestilt på vårt lager, vil ordren bli behandlet og levert i løpet av et pr. arbeidsdager. Befinner varene seg ikke på vårt lager kan det ta 5-7 dager for oss å behandle ordren.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Du vil motta en e-post på adressen du oppgav ved bestilling når din ordre er ferdig behandlet og sendt fra oss.

Mangler eller feil på forsendelsen
Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om de ellers har feil eller mangler. Dersom produktene har feil eller mangler, kan du kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig via e-post post@spaspa.no Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Angrerett og retur av produkter
Har du fått produkter du har feilbestilt eller ikke vil ha, kan du returnere dem til oss. Husk å fylle ut returskjemaet som kommer sammen med ordrebekreftelsen. Du kan returnere produkter du har kjøpt hos oss når

  • det er noe feil med produktene
  • du har fått feil produkt
  • du har fått produkter du ikke har bestilt
  • du angrer på kjøpet

Utdrag fra Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.
Forbruker må gi melding til tjenesteyter/selger innen 14 dager fra mottatt produkt og angrerettskjema, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig.

Dersom forsegling brytes på produktet så gjelder ikke angreretten kfr Angrerettloven § 12 siste ledd.

Produktene sender du i retur til:
spaSpa by Mikkelborg
Hvedingsgt. 4
9405 Harstad

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, vil vi tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

For øvrig har følgende lover betydning for salg på internett:
• Forbrukerkjøpsloven
• Angrerettloven
• Ehandelsloven
• Kredittkjøpsloven
• Avtaleloven
• Vergemålsloven
• Markedsføringsloven
• Personopplysningsloven
• Panteloven
• Finansavtaleloven
• Luganoloven

Du finner lovtekstene på Lovdata